Zwroty i reklamacje

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Nabywca ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty
otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe
tylko w przypadku gdy rzecz posiada oryginalne metki, nie jest zniszczona, uszkodzona i
nie posiada śladów użytkowania z powodów leżących po stronie Nabywcy.

2. Nabywca ma obowiązek zwrot towaru uprzedzić wiadomością e-mail na adres
hello@balticlovers.pl

3. Nabywca ma obowiązek zwrócić towar przy pomocy najtańszej dogodnej formy
wysyłkowej (tj. kurier / Poczta Polska) na adres:

BALTICLOVERS Dominika Litwin
ul. Wrzosowa 30 84-300 Lębork
tel. 669950825 z dopiskiem ‘ZWROT’

lub na paczkomat nadawczy:

kod paczkomatu: LEB05M
e-mail: hello@balticlovers.pl
tel.: 669950825

lub osobiście w pracowni BALTICLOVERS ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork.

4. Towar zwracany drogą pocztową powinien być odpowiednio zabezpieczony i
zapakowany. Produkt należy odesłać w kompletnym i nienaruszonym stanie wraz z
wydrukowanym dowodem zakupu i dołączonym protokołem zwrotu → (do pobrania) Formularz zwrotu PDF

5. Koszt zwrotu ponosi Nabywca i nie zostanie zwrócony w przypadku standardowego
odstąpienia od umowy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do zwrotu w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż
do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie ze wskazanym numerem konta
w formularzu zwrotu.

8. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Z uwagi na to, że w sklepie BALTICLOVERS asortyment ulega zmianie i jest ograniczony
ilościowo – Nabywca nie ma możliwości WYMIANU towaru.

10. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest
określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec
Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

11. Nabywca ma prawo odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty
otrzymania przesyłki z zamówieniem, bez podania przyczyny. Odstąpienie jest możliwe
tylko w przypadku gdy rzecz posiada oryginalne metki, nie jest zniszczona, uszkodzona i
nie posiada śladów użytkowania z powodów leżących po stronie Nabywcy.

 

 

 REKLAMACJE

1. Nabywca ma prawo reklamować towar z obowiązkiem podania przyczyny. Zdjęcia
potwierdzające defekt towaru należy niezwłocznie przesłać na adres hello@balticlovers.pl.

2. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne
(obicia, otarcia, rozdarcia) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe z
niewłaściwego użytkowania i konserwacji.

3. Nabywca ma obowiązek wszelkie reklamacje uprzedzić wiadomością e-mail na adres
hello@balticlovers.pl

4. Nabywca ma obowiązek zwrócić towar przy pomocy najtańszej dogodnej formy
wysyłkowej (tj kurier / Poczta Polska) na adres:

BALTICLOVERS Dominika Litwin
ul. Wrzosowa 30 84-300 Lębork
tel. 669950825 z dopiskiem ‘REKLAMACJA’

lub na paczkomat nadawczy:

kod paczkomatu: LEB05M
e-mail: hello@balticlovers.pl
tel.: 669950825

lub osobiście w pracowni BALTICLOVERS ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork.

5. Zwracany towar powinien być odpowiednio zabezpieczony i zapakowany. Produkt należy
odesłać w kompletnym i nie naruszonym stanie wraz z wydrukowanym dowodem zakupu i
dołączonym protokołem reklamacyjnym → (do pobrania) Formularz reklamacji PDF

6. Koszt zwrotu ponosi Nabywca. Koszt zwrotu może być zwrócony Nabywcy po
pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia rzeczy
inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie
jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później
niż do 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar zgodnie ze wskazanym numerem konta
w formularzu reklamacyjnym.

9. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest
określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie
Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec
Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
W razie pytań prosimy o kontakt, wysyłając wiadomość na adres e-mail: hello@balticlovers.pl